Xylanh khí TPC ACPB bore size 16

Xylanh khí TPC ACPB bore size 16

Mã số sản phẩm:
ACPB16
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
396,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 196
Tình trạng:
Hết hàng
16x15               396,000 Hành trình 15
16x30               407,000 Hành trình 30
16x45               429,000 Hành trình 45
16x60               451,000 Hành trình 60
16x75               484,000 Hành trình 75
16x100               528,000 Hành trình 100
16x125               572,000 Hành trình 125
16x150               616,000 Hành trình 150
16x175               660,000 Hành trình 175
16x200               704,000 Hành trình 200