Xylanh TPC dòng AMBN bore size 80

Xylanh TPC dòng AMBN bore size 80

Mã số sản phẩm:
AMBN80
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
1,611,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 128
Tình trạng:
Hết hàng
80x25            1,611,000 Hành trình 25
80x50            1,666,000 Hành trình 50
80x75            1,732,000 Hành trình 75
80x100            1,787,000 Hành trình 100
80x125            1,908,000 Hành trình 125
80x150            1,908,000 Hành trình 150
80x175            2,029,000 Hành trình 175
80x200            2,029,000 Hành trình 200
80x225            2,150,000 Hành trình 225
80x250            2,150,000 Hành trình 250
80x275            2,271,000 Hành trình 275
80x300            2,271,000 Hành trình 300
80x350            2,502,000 Hành trình 350
80x400            2,502,000 Hành trình 400
80x450            2,744,000 Hành trình 450
80x500            2,744,000 Hành trình 500