Xylanh TPC dòng AMBN bore size 50

Xylanh TPC dòng AMBN bore size 50

Mã số sản phẩm:
AMBN50
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
1,126,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 184
Tình trạng:
Hết hàng
50x25            1,126,000 Hành trình 25
50x50            1,159,000 Hành trình 50
50x75            1,192,000 Hành trình 75
50x100            1,236,000 Hành trình 100
50x125            1,302,000 Hành trình 125
50x150            1,302,000 Hành trình 150
50x175            1,379,000 Hành trình 175
50x200            1,379,000 Hành trình 200
50x225            1,445,000 Hành trình 225
50x250            1,445,000 Hành trình 250
50x275            1,522,000 Hành trình 275
50x300            1,522,000 Hành trình 300
50x350            1,676,000 Hành trình 350
50x500            1,676,000 Hành trình 400
50x450            1,808,000 Hành trình 450
50x500            1,808,000 Hành trình 500