Xy lanh TPC dòng AM2BN bore size 140

Xy lanh TPC dòng AM2BN bore size 140

Mã số sản phẩm:
AM2BN140
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
5,676,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 184
Tình trạng:
Hết hàng
140x25                  5,676,000 Hành trình 25
140x50                  5,676,000 Hành trình 50
140x75                  5,973,000 Hành trình 75
140x100                  5,973,000 Hành trình 100
140x125                  6,281,000 Hành trình 125
140x150                  6,281,000 Hành trình 150
140x175                  6,589,000 Hành trình 175
140x200                  6,589,000 Hành trình 200
140x225                  6,897,000 Hành trình 225
140x250                  6,897,000 Hành trình 250
140x275                  7,194,000 Hành trình 275
140x300                  7,194,000 Hành trình 300
140x350                  7,810,000 Hành trình 350
140x400                  7,810,000 Hành trình 400
140x450                  8,415,000 Hành trình 450
140x500                  8,415,000 Hành trình 500