Xy lanh TPC dòng AM2BN bore size 125

Xy lanh TPC dòng AM2BN bore size 125

Mã số sản phẩm:
AM2BN125
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
4,598,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 154
Tình trạng:
Hết hàng
125x25                  4,598,000 Hành trình 25
125x50                  4,598,000 Hành trình 50
125x75                  4,818,000 Hành trình 75
125x100                  4,818,000 Hành trình 100
125x125                  5,027,000 Hành trình 125
125x150                  5,027,000 Hành trình 150
125x175                  5,247,000 Hành trình 175
125x200                  5,247,000 Hành trình 200
125x225                  5,467,000 Hành trình 225
125x250                  5,467,000 Hành trình 250
125x275                  5,720,000 Hành trình 275
125x300                  5,720,000 Hành trình 300
125x350                  6,270,000 Hành trình 350
125x400                  6,270,000 Hành trình 400
125x450                  6,809,000 Hành trình 450
125x500                  6,809,000 Hành trình 500