Xy lanh TPC dòng AM2BN bore size 100

Xy lanh TPC dòng AM2BN bore size 100

Mã số sản phẩm:
AM2BN100
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
2,483,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 185
Tình trạng:
Hết hàng
100x25                  2,483,000 Hành trình 25
100x50                  2,483,000 Hành trình 50
100x75                  2,681,000 Hành trình 75
100x100                  2,681,000 Hành trình 100
100x125                  2,890,000 Hành trình 125
100x150                  2,890,000 Hành trình 150
100x175                  3,088,000 Hành trình 175
100x200                  3,088,000 Hành trình 200
100x225                  3,286,000 Hành trình 225
100x250                  3,286,000 Hành trình 250
100x275                  3,495,000 Hành trình 275
100x300                  3,495,000 Hành trình 300
100x350                  3,891,000 Hành trình 350
100x400                  3,891,000 Hành trình 400
100x450                  4,298,000 Hành trình 450
100x500                  4,298,000 Hành trình 500