Xylanh khí TPC dòng AXE bore size 40

Xylanh khí TPC dòng AXE bore size 40

Mã số sản phẩm:
AXE40
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
1,045,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 178
Tình trạng:
Hết hàng
40x40            1,045,000 Hành trình 25
40x50            1,078,000 Hành trình 50
40x75            1,111,000 Hành trình 75
40x100            1,155,000 Hành trình 100
40x125            1,188,000 Hành trình 125
40x150            1,221,000 Hành trình 150
40x175            1,298,000 Hành trình 175
40x200            1,298,000 Hành trình 200
40x225            1,364,000 Hành trình 225
40x250            1,364,000 Hành trình 250
40x275            1,441,000 Hành trình 275
40x300            1,441,000 Hành trình 300
40x350            1,507,000 Hành trình 350
40x400            1,584,000 Hành trình 400
40x450            1,661,000 Hành trình 450
40x500            1,727,000 Hành trình 500