Xylanh khí TPC dòng AXE bore size 25

Xylanh khí TPC dòng AXE bore size 25

Mã số sản phẩm:
AXE25
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
814,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 132
Tình trạng:
Hết hàng
25x25               814,000 Hành trình 25
25x50               847,000 Hành trình 50
25x75               869,000 Hành trình 75
25x100               891,000 Hành trình 100
25x125               913,000 Hành trình 125
25x150               946,000 Hành trình 150
25x175               990,000 Hành trình 175
25x200               990,000 Hành trình 200
25x225            1,045,000 Hành trình 225
25x250            1,045,000 Hành trình 250
25x275            1,089,000 Hành trình 275
25x300            1,089,000 Hành trình 300
25x350            1,133,000 Hành trình 350
25x400            1,188,000 Hành trình 400
25x450            1,232,000 Hành trình 450
25x500            1,287,000 Hành trình 500