Xylanh khí TPC dòng AXE bore size 20

Xylanh khí TPC dòng AXE bore size 20

Mã số sản phẩm:
AXE20
Nhà sản xuất:
TPC
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
748,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 153
Tình trạng:
Hết hàng
20x25               748,000 Hành trình 25
20x50               770,000 Hành trình 50
20x75               792,000 Hành trình 75
20x100               814,000 Hành trình 100
20x125               847,000 Hành trình 125
20x150               858,000 Hành trình 150
20x200               913,000 Hành trình 200
20x225               957,000 Hành trình 225
20x250               957,000 Hành trình 250
20x275            1,001,000 Hành trình 275
20x300            1,001,000 Hành trình 300
20x350            1,045,000 Hành trình 350
20x400            1,089,000 Hành trình 400
20x450            1,133,000 Hành trình 450
20x500            1,177,000 Hành trình 500