Ứng dụng bộ điều khiển Hanyoung trong quy trình điều khiển nhiệt độ đa bước

Ngày đăng: 10/05/2018 - Ngày cập nhật: 10/05/2018 (Lượt xem:87)  

1. Nhu cu và thc trng:

_ Đồng hồ điều khin nhit hiện nay đã trở nên mt phbiến trong các ng dng công nghip.

_ Vì yêu cầu đặc tính kthut, yếu tchất lượng ca sn phm mà nhiu ng dng như nhiệt luyn thép kim loi, nung vt liu phôi
đồng đòi hỏi quá trình điều khin nhit phi:

+ Gia nhiệt đến ngưỡng nhiệt xác định trong mt khon thi gian đặt trước.

+ Ngâm nhit ti mt mc nhiệt xác định trong thời gian đặt trước

+ Gim nhiệt đến ngưỡng nhiệt xác định trong mt khong thi gian được định sẵn


2. Gii pháp:

_ Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, đồng hnhit NP200
HanyoungNux được ng dng nhằm điều khin quá
trình theo các bước nhit mong mun. _ Quá trình gia nhit sẽ tăng tuyến tính, duy trì nhit
độ làm ngui sn phm theo thời gian đặt trước.
_ Các ưu điểm đồng hnhit NP200:
 Tích hợp 30 chương trình điều khin với 99 bước cho mỗi chương trình
 Tiến trình nhiệt được thhin trc quan thông qua đèn chỉ thvà giản đồ trên màn hình cài đặt.
 Tuchọn cài đặt kiu ngõ ra điều khin theo yêu cầu người dùng.
 Theo dõi tiến trình nhiệt với chuẩn truyền thông Modbus RTU (RS422/485).

Mọi thắc mắc về nhu cầu hàng hoá và chi tiết kỹ thuật, Quý khách vui lòng liên hệ
HAN MY VIET AUTOMATION CO., LTD
203 - 205 Nguyen Thai Binh Str, Nguyen Thai Binh Ward Dist. 1, HCMC, VIETNAM
Tel: (028) 3821 6710 - 3821 6711 Fax: (028) 3821 6705
Hotline: 0916.216.710
Email :kinhdoanh@hanmyviet.com
Website: www.hanmyviet.com
Facebook : facebook.com/hanmyvietautomation

Tin tức liên quan
Kết nối với chúng tôi