Cài đặt biến tần Schneider ATV310 chạy trực tiếp trên màn hình biến tần, chỉnh tần số bằng biến trở ngoài

Ngày đăng: 21/11/2018 - Ngày cập nhật: 21/11/2018 (Lượt xem:599)  

Các thông số cơ bản trước khi cài đặt:

- Vào menu ConF à 102 = 64, nhấn Enter (nhấn vào núm xoay) giữ 2s à trả về mặc định nhà máy

Vào menu Conf à Full à 300

            + 301 = 50Hz (Loại động cơ, luôn để = 50Hz)

            + 302 = công suất định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)

            + 304 = áp định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)

            + 305 = dòng định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)

            + 306 = tần số định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)

            + 307 = tốc độ định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)

            + 309 = luật điều khiển động cơ:     

                                                                               00 - luật vector

                                                                   03 - luật Uf

                                                                   06 - luật dùng cho bơm quạt

                       

            + 318 = 01 (làm auto tuning, nếu thành công thì sẽ trả về “02”)

** Nếu biến tần báo lỗi tuning (F028) thì làm lại

                            Nếu vẫn báo lỗi tuning (F028) thì chỉnh 319 = 01, nhập lại các thông số động cơ (nhập cosphi – 303) và làm tuning lại

Vào menu Conf

            + 501.0 = thời gian tăng tốc cho biến tần (s)

            + 501.1 = thời gian giảm tốc cho biến tần (s)

Vào menu Conf à Full à 600

            + 603 = 01 (chọn bắt tần số)

            + 604 à 604.0 = Dòng định mức động cơ (cài đặt bảo vệ quá tải cho động cơ)

Sơ đồ kết nối chân biến trở

- Ta vào hàm 308 để cài đặt tần số tối đa (VD 50Hz)

- Ta vào hàm 512.2 để cài đặt tần số cao (VD 50Hz)

-          Ta vào hàm 400 à 401 à 01 (sử dụng biến trở ngoài để thay đổi tần số)

-          Tiếp theo ta thực hiện bước sau ConF à> Full à200 à204 à 204.0 = 5U (nếu lấy nguồn 5V trên biến tần gắn vào biến trở)

- Ta vào hàm 400 à 406 à 02 (để chọn kênh tham chiếu và lệnh chạy riêng biệt)

- Ta vào hàm 400 à 407 à 02 (Run/ Stop biến tần trực tiếp trên màn hình)

Tin tức liên quan
Kết nối với chúng tôi