• Biến tần LS 280kW SV2800IP5A-4OL

  Mã số : SV2800IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1190

  Biến tần 280kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV2800IP5A-4OL

  195,373,000 VNĐ
 • Biến tần LS 2200kW SV2200IP5A-4OL

  Mã số : SV2200IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1175

  Biến tần 2200kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV2200IP5A-4OL

  159,407,000 VNĐ
 • Biến tần LS 160kW SV1600IP5A-4OL

  Mã số : SV1600IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1071

  Biến tần 160kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV1600IP5A-4OL

  112,987,000 VNĐ
 • Biến tần LS 1320kW SV1320IP5A-4OL

  Mã số : SV1320IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1362

  Biến tần 1320kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV1320IP5A-4OL

  101,937,000 VNĐ
 • Biến tần LS 110kW SV1100IP5A-4OL

  Mã số : SV1100IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1358

  Biến tần 110kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV1100IP5A-4OL

  96,029,000 VNĐ
 • Biến tần LS 90kW SV900IP5A-4OL

  Mã số : SV900IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1325

  Biến tần 90kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV900IP5A-4OL

  68,585,000 VNĐ
 • Biến tần LS 90kW SV900IP5A-4O

  Mã số : SV900IP5A-4O
  Lượt mua:0/Lượt xem:1043

  Biến tần 90kW điện áp 3P-380Vac, SV900IP5A-4O

  62,475,000 VNĐ
 • Biến tần LS 75kW SV750IP5A-4OL

  Mã số : SV750IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:950

  Biến tần 75kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV750IP5A-4OL

  60,489,000 VNĐ
 • Biến tần LS 75kW SV750IP5A-4O

  Mã số : SV750IP5A-4O
  Lượt mua:0/Lượt xem:1252

  Biến tần 75kW điện áp 3P-380Vac, SV750IP5A-4O

  52,679,000 VNĐ
 • Biến tần LS 55kW SV550IP5A-4OL

  Mã số : SV550IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1015

  Biến tần 55kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV550IP5A-4OL

  51,075,000 VNĐ
 • Biến tần LS 55kW SV550IP5A-4O

  Mã số : SV550IP5A-4O
  Lượt mua:0/Lượt xem:1646

  Biến tần 55kW điện áp 3P-380Vac, SV550IP5A-4O

  47,558,000 VNĐ
 • Biến tần LS 45kW SV450IP5A-4OL

  Mã số : SV450IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1213

  Biến tần 45kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV450IP5A-4OL

  45,784,000 VNĐ
 • Biến tần LS 45kW SV450IP5A-4O

  Mã số : SV450IP5A-4O
  Lượt mua:0/Lượt xem:806

  Biến tần 45kW điện áp 3P-380Vac, SV450IP5A-4O

  40,216,000 VNĐ
 • Biến tần LS 37kW SV370IP5A-4OL

  Mã số : SV370IP5A-4OL
  Lượt mua:0/Lượt xem:1217

  Biến tần 37kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV370IP5A-4OL

  41,151,000 VNĐ
 • Biến tần LS 37kW SV370IP5A-4O

  Mã số : SV370IP5A-4O
  Lượt mua:0/Lượt xem:1073

  Biến tần 37kW điện áp 3P-380Vac, SV370IP5A-4O

  37,050,000 VNĐ

Mặt hàng 31 tới 45 trong tổng số 78

trên trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Set Descending Direction
Kết nối với chúng tôi