• Biến tần LS 0,75kW SV0008IS7-4

  Mã số : SV0008IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1388

  _Biến Tần LS (IS7): 0.75KW, 1HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 150(W) x 284(H) x 200(D)
  _Trọng lượng: 4.5 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  6,974,000 VNĐ
 • Biến tần LS 15kW SV0150IS7-4

  Mã số : SV0150IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1133

  _Biến Tần LS (IS7): 15KW, 20HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 250(W) x 385(H) x 284 (D)
  _Trọng lượng: 14 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  16,640,000 VNĐ
 • Biến tần LS 11kW SV0110IS7-4

  Mã số : SV0110IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1135

  _Biến Tần LS (IS7): 11KW, 15HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 250(W) x 385(H) x 284 (D)
  _Trọng lượng: 14 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  15,025,000 VNĐ
 • Biến tần LS 160kW SV1600IS7-4

  Mã số : SV1600IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1089

  _Biến Tần LS (IS7): 160KW, 215HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 861(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 114 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  149,629,000 VNĐ
 • Biến tần LS 132kW SV1320IS7-4

  Mã số : SV1320IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:999

  _Biến Tần LS (IS7): 132KW, 175HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 861(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 114 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  116,133,000 VNĐ
 • Biến tần LS 110kW SV1100IS7-4

  Mã số : SV1100IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1262

  _Biến Tần LS (IS7): 110KW, 150HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 783.5(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 101 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  104,797,000 VNĐ
 • Biến tần LS 90kW SV0900IS7-4

  Mã số : SV0900IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1126

  _Biến Tần LS (IS7): 90KW, 125HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 783.5(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 45 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  98,739,000 VNĐ
 • Biến tần LS 75kW SV0750IS7-4

  Mã số : SV0750IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1286

  _Biến Tần LS (IS7): 75KW, 100HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 370(W) x 663.4(H) x 371 (D)
  _Trọng lượng: 45 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  58,807,000 VNĐ
 • Biến tần LS 55kW SV0550IS7-4

  Mã số : SV0550IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1169

  _Biến Tần LS (IS7): 55KW, 75HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 370(W) x 663.4(H) x 371 (D)
  _Trọng lượng: 45Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  49,571,000 VNĐ
 • Biến tần LS 45kW SV0450IS7-4

  Mã số : SV0450IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1266

  _Biến Tần LS (IS7): 45KW, 60HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 300.1(W) x 594.1(H) x 300.4 (D)
  _Trọng lượng: 28 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  44,752,000 VNĐ
 • Biến tần LS 30kW SV0300IS7-4

  Mã số : SV0300IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1382

  _Biến Tần LS (IS7): 30KW, 40HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 300.1(W) x 594.1(H) x 300.4 (D)
  _Trọng lượng: 28 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  34,843,000 VNĐ
 • Biến tần LS 18,5kW SV0185IS7-4

  Mã số : SV0185IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1016

  _Biến Tần LS (IS7): 18.5KW, 25HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 280(W) x 461.6(H) x 298 (D)
  _Trọng lượng: 19.7 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  20,572,000 VNĐ
 • Biến tần LS 7,5kW SV0075IS7-4

  Mã số : SV0075IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1395

  _Biến Tần LS (IS7): 7.5KW, 10HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 200(W) x 355(H) x 225 (D)
  _Trọng lượng: 7.7Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  9,720,000 VNĐ
 • Biến tần LS 5,5kW SV0055IS7-4

  Mã số : SV0055IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:957

  _Biến Tần LS (IS7): 5.5KW, 7.5HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 200(W) x 355(H) x 225 (D)
  _Trọng lượng: 7.7 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  8,966,000 VNĐ
 • Biến tần LS 3,7kW SV0037IS7-4

  Mã số : SV0037IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1206

  _Biến Tần LS (IS7): 3.7KW, 5HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 150(W) x 284(H) x 200 (D)
  _Trọng lượng: 4.5 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  7,836,000 VNĐ

Mặt hàng 61 tới 75 trong tổng số 161

trên trang
Trang:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

Set Descending Direction
Kết nối với chúng tôi