• PLC LS (GM6-CPUB)

  Mã số : GM6-CPUB
  Lượt mua:0/Lượt xem:1513
  Đang cập nhật...
  4,334,000 VNĐ
 • PLC LS (GM6-CPUC)

  Mã số : GM6-CPUC
  Lượt mua:0/Lượt xem:1871
  Đang cập nhật...
  5,082,000 VNĐ
 • PLC LS (K3P-07AS)

  Mã số : K3P-07AS
  Lượt mua:0/Lượt xem:2091
  Đang cập nhật...
  4,136,000 VNĐ
 • PLC LS (K3P-07BS)

  Mã số : K3P-07BS
  Lượt mua:0/Lượt xem:1518
  Đang cập nhật...
  4,730,000 VNĐ
 • Màn hình giao diện LS XGT, XP10BKB/DC

  Mã số : XP10BKB/DC
  Lượt mua:0/Lượt xem:2782
  Đang cập nhật...
  3,960,000 VNĐ
 • Màn hình giao diện LS XP30-BTE/DC

  Mã số : XP30-BTE/DC
  Lượt mua:0/Lượt xem:1534
  Đang cập nhật...
  7,062,000 VNĐ
 • Biến tần LS 55kW SV0550IS7-4

  Mã số : SV0550IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1111

  _Biến Tần LS (IS7): 55KW, 75HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 370(W) x 663.4(H) x 371 (D)
  _Trọng lượng: 45Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  49,571,000 VNĐ
 • Biến tần LS 75kW SV0750IS7-4

  Mã số : SV0750IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1261

  _Biến Tần LS (IS7): 75KW, 100HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 370(W) x 663.4(H) x 371 (D)
  _Trọng lượng: 45 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  58,807,000 VNĐ
 • Biến tần LS 90kW SV0900IS7-4

  Mã số : SV0900IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1089

  _Biến Tần LS (IS7): 90KW, 125HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 783.5(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 45 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  98,739,000 VNĐ
 • Biến tần LS 110kW SV1100IS7-4

  Mã số : SV1100IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1227

  _Biến Tần LS (IS7): 110KW, 150HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 783.5(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 101 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  104,797,000 VNĐ
 • Biến tần LS 132kW SV1320IS7-4

  Mã số : SV1320IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:956

  _Biến Tần LS (IS7): 132KW, 175HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 861(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 114 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  116,133,000 VNĐ
 • Biến tần LS 160kW SV1600IS7-4

  Mã số : SV1600IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1050

  _Biến Tần LS (IS7): 160KW, 215HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 510(W) x 861(H) x 422.6 (D)
  _Trọng lượng: 114 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  149,629,000 VNĐ
 • Biến tần LS 11kW SV0110IS7-4

  Mã số : SV0110IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1101

  _Biến Tần LS (IS7): 11KW, 15HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 250(W) x 385(H) x 284 (D)
  _Trọng lượng: 14 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  15,025,000 VNĐ
 • Biến tần LS 15kW SV0150IS7-4

  Mã số : SV0150IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1110

  _Biến Tần LS (IS7): 15KW, 20HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 250(W) x 385(H) x 284 (D)
  _Trọng lượng: 14 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  16,640,000 VNĐ
 • Biến tần LS 45kW SV0450IS7-4

  Mã số : SV0450IS7-4
  Lượt mua:0/Lượt xem:1242

  _Biến Tần LS (IS7): 45KW, 60HP
  _Ngõ vào: 3Pha 380 VAC (50~60Hz)
  _Ngõ ra: 3Pha 380 VAC (0.01~400Hz)
  _Kích Thước: 300.1(W) x 594.1(H) x 300.4 (D)
  _Trọng lượng: 28 Kg.
  _Chuyên:Tải Nặng

  44,752,000 VNĐ

Mặt hàng 16 tới 30 trong tổng số 161

trên trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Set Descending Direction
Kết nối với chúng tôi